Πιστοποιήσεις

Quality Approved Control

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άριστη ποιότητα των προϊόντων που διακινουμε. Γι αυτό έχουμε θέσει υψηλά στάνταρτ όσον αφορά τους ελέγχους μέσω του συστήματος quality approved control. Τι σημαίνει αυτό?

  • Έλεγχος των προϊόντων πριν από την παραλαβή τους από την εταιρεία μας.
  • Ελέγχουμε εργαστηριακά όλα τα προϊόντα μας για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Στέλνουμε πάνω από 250 δείγματα το χρόνο για εργαστηριακές αναλύσεις.
  • Έλεγχος των παραγωγών μας με ίδια μέσα, για την τήρηση της ορθής γεωργικής πρακτικής.
  • Έχουμε επιτύχει στο 90% των προϊόντων που διακινούμε να εφαρμόζεται σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής και να είναι πιστοποιημένα κατά GLOBALG.A.P και EUREPGAP όπως επίσης να εφαρμόζετε ολοκληρωμένη διαχείριση κατά AGRO 2.1 2.2
  • H εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 22000:2005 από την TUV AUSTRIA HELLAS